Zdecydowanie jeden z najprostszych sposobów, aby uniknąć problemów ekologicznych to zakup odpowiednich nieruchomości mieszkalnych. Prawdopodobnie będziesz musiał w ten sposób unikać większości nieruchomości, które mają problemy środowiskowe, jeśli nigdy nie licytowałeś nieruchomości komercyjnych. To dlatego, że w większości przypadków osoby mieszkające w domach nie mają potrzeby tworzenia, przechowywania i rozpowszechniania sporej ilości materiałów niebezpiecznych, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Również domy mieszkalne zazwyczaj znajdują się na terenach przemysłowych , gdzie są w pobliżu komercyjnych firm korzystających z niebezpiecznych substancji, które mogą wpłynąć na teren. Trzeba przy tym wszystkim pamiętać o przepisach dotyczących ochrony środowiska. Nawet jeśli twój sąsiad powoduje, że środowisko może zostać skażone to nadal możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zanieczyszczenie, zwłaszcza, jeśli nie można udowodnić, kto spowodował zanieczyszczenie. To jest jeden z powodów dlaczego władze miast i powiatów mają prawa zagospodarowania przestrzennego i często tworzą obszary zwane parki przemysłowe. W tych parkach przemysłowych przedsiębiorstwa są oddzielone od obszarów mieszkalnych w odniesieniu do potencjalnych skutków dla środowiska. Przepisy środowiskowe są również zapisywane tak, żeby było wszystko jasne jeśli chodzi o poziomy skażenia gleby , powietrza i wody na terenach przemysłowych. Parki przemysłowe nie mają miejsca na nieruchomości ekologiczne i o tym musisz pamiętać.