Każdy, kto chociaż raz w życiu odwiedził Kretę, z pewnością był pod wrażeniem tamtejszej architektury.Do dziś zachowało się wiele zabytków pokazujących jak wyjątkowa była tamtejsza architektura.

Pierwsze miasta na Krecie powstały Fajstos, Knossos, czy też Maila. Miasta te stanowiły wówczas ważne ośrodki administracyjne i to w nich swoje siedziby mieli przedstawiciele władzy państwowej. Miejsca te były również ważnymi centrami gospodarczymi, oraz ośrodkami kultu religijnego.

Na podstawie zachowanych do dzisiaj budowli śmiało można stwierdzić, że architektura z tamtego okresu cechowała się znaczną jednorodnością. Pomiędzy budowlami wybudowanymi w różnych miastach dostrzec można tylko niewielkie, nic nie znaczące różnice.

Charakterystyczną cechą tych budowli była bardzo często ich wielokondygnacyjność. Najważniejsze budowle umieszczano zazwyczaj na zboczach gór, a przed wejściami budowano piękne, reprezentatywne schody, które stanowiły prawdziwą ozdobę.
Płaskie stropy utrzymywane były na fantazyjnych kolumnach.

.