Jeśli planujesz kupić lub refinansować nieruchomości, które już posiadasz warto upewnić się, pieniądze są dobrze zainwestowane. Jednym z kroków jakie należy podjąć w celu zapewnienia, że ??tak jest konieczna jest ocena obiektu zanim sfinalizujesz zakup lub refinansowanie. Ocena oddziaływania na środowisko to dokładne badanie nieruchomości w celu zapewnienia, że ??jest ona bezpieczna i że nie ma żadnych zagrożeń związanych z nią takich jak formy azbestu lub zanieczyszczonej gleby . Ocena stanu środowiska na ogół składa się z dwóch faz. Nie wszystkie cechy będą musiały pojawić się w ramach obu faz . Jeśli zdecydujemy się na fazę oceny dla nieruchomości i nic nie będzie mogło wskazać zagrożenia dla środowiska naturalnego to nie będziesz musiał przechodzić do drugiego etapu . Jeśli jednak istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące , że pewne zagrożenia istnieją, bardziej szczegółowe badanie nieruchomości będzie konieczne. Pierwsza faza oceny nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych to pierwszy krok jaki można podjąć w celu zapewnienia, że??obiekt jest bezpieczny i warto inwestować w niego. Jeśli zdecydujesz się przejść przez tą fazę konsultant zrobi wszystko w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń, które mogą zdewaluować nieruchomość i sprawić, że jest niebezpieczna. Tutaj zazwyczaj rozpoczyna się testowanie względem pleśni czy azbestu. Ta faza oceny często obejmuje: przegląd dokumentacji własności przed wykorzystania nieruchomości, badanie właściwości okolic w celu identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz przegląd lokalnych zapisów dotyczących nieruchomości.