Stolica to oczywiście miejsce, gdzie wydaje się najwięcej pieniędzy na inwestycje, w szczególności zaś infrastrukturę. Wszystkie prace ziemne Warszawa odbywają się w ekspresowym tempie, albowiem zamknięcie nawet jednej drogi osiedlowej czy wyłączenie jednego pasa drogi wielopasmowej, nawet na kilka dni, oznacza dla wielu mieszkańców takiej metropolii ogromne utrudnienia. Dlatego prace zimne tego typu przeprowadzane są z odpowiednim planowaniem i z wyprzedzeniem informowane są o nich wszelkie lokalne podmioty. Najważniejsze jest jednak, aby projekt budowlany czy modernizacyjny wykonać nie tylko szybko, ale również precyzyjnie.
Układanie warstw rur kanalizacyjnych i wodociągowych czy koryt energetycznych pod ziemią, wymaga ogromnej dokładności a wszelkie niedociągnięcia mogą przyczynić się do szybkiego pojawiania się wad i usterek na powierzchni gruntu. Czasami zdarza się, że świeżo ułożona nawierzchnia drogi czy chodnika dość szybko zaczyna falować i nie jest równa ani stabilna i to przeważnie wina właśnie zbytniego pośpiechu lub niedokładności na wcześniejszych etapach prac ziemnych.