Szambo to szczelny zbiornik, który służy do jest przechowywania ścieków (wody zużytej, fekaliów) pochodzących z gospodarstw domowych. Szambo powinno być nieprzepuszczalne dla wody i szczelne dla substancji gazowych. Ewentualny przeciek bowiem powoduje unoszenie się w okolicy niezbyt miłych woni, a także grozi zatruciem wód gruntowych i gleby przez zawartość szamba. Poszukując sposobu na zapobieżenie takim wydarzeniom, stworzono szamba ekologiczne.

Szambo ekologiczne od szamba tradycyjnego, które zazwyczaj jest jedynie prostym, wybetonowanym zagłębieniem w ziemi, różni się głownie materiałem i sposobem wykonania. Szambo ekologiczne ma postać zakopanego w ziemi zbiornika, zwykle poziomego, z bardzo trwałych materiałów , takich jak na przykład zbrojona żywica epoksydowa, zbrojona żywica poliestrowa, lub też i inne materiały kompozytowe. Zbiornik taki jest hermetyczny i uszczelniony zarówno na miejscu przyłączenia dopływu ścieków, jak i posiada on ściśle dopasowaną, zwykle zakręcaną pokrywę, czasem wyposażoną w dodatkowe mechanizmy zamykające. Szambo ekologiczne jest zakopane w gruncie na głębokości zabezpieczającej zawartość przez zamarznięciem. Większość dostępnych modeli posiada też zapobiegający gromadzeniu się szkodliwych gazów, takich jak siarkowodór, amoniak czy dwutlenek węgla, system odpowietrzający wnętrze zbiornika .