Budownictwo jest znaczącym odbiorcą wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych. Granulaty tworzyw wykorzystuje się w wielu zakładach przetwarzających materiały.

Najpopularniejsze tworzywo wykorzystywane w budownictwie

Najczęściej tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie w przemyśle opakowań, budownictwie i w motoryzacji. W budownictwie ogromne znaczenie ma polichlorek winylu. stosowany między innymi do tworzenia rur, kabli, okien, drzwi, a także wszelkiego rodzaju wykładzin podłogowych.

Normy dotyczące granulatów tworzyw sztucznych

Granulaty tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie powinny odpowiadać Polskim Normom w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, warunków tak zwanej higieny i ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa ich użytkowania.

Cechy granulatów

Tworzywa sztuczne i ich granulaty są łatwe w obróbce, trwałe i odporne na korozję. Mają dużą gładkość powierzchni, a także doskonałe właściwości hydrofobowe. Można uzyskać je w dowolnej kolorystyce,oraz łączyć za pomocą spawania, zgrzewania, czy klejenia.