Ci, którzy zdecydowali się na budowę domu, przeszli przez prawdziwą biurokratyczną mordęgę. Ministerstwo budownictwa już kilka lat temu postanowiło nieco ograniczyć całą urzędniczą pracę, wprowadzając tym samym prawo budowlane, przewidujące brak potrzeby pozwolenia na budowę niektórych inwestycji co jest regulowane w art. 29. 1 i 2 ustawy Prawa budowlanego.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa oraz wykonywanie robót budowlanych:

parterowych budynków gospodarczych, których powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 35m2, a rozpiętość konstrukcji nie może być większa niż 4,80 m, o ile te obiekty gospodarcze są uzupełnieniem zabudowy istniejącej już działki siedliskowej bądź wykorzystywane mają być do produkcji rolnej
wolno stojących budynków gospodarczych, altan, oranżerii, wiat, których powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 m2, przy czym na każde 500m2 przypadać mogą tylko takie dwa obiekty gospodarcze
obiektów gospodarczych i altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, których powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25m2 w miastach, oraz 35m2 poza granicami miast. Takie obiekty nie mogą być wyższe niż 5m przy dachach stromych i 4m przy dachach płaskich.
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, nie przekraczających dziesięciu stanowisk
tymczasowych obiektów budowlanych, które nie są trwale połączone z gruntem i przeznaczone są do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki w terminie określonym w zgłoszeniu (art. 30 ust. 1)
przydomowych basenów i oczek wodnych, których powierzchnia nie przekracza 30m2
pomostów, których długość całkowita nie przekracza 25m2 oraz 2,50 m w głąb akwenu, służących do rekreacji, wędkowania i cumowania niewielkich łodzi, kajaków, jachtów
pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
ogrodzeń nie przekraczających 2,20m wysokości
obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania (w tym barakowozy) tylko w trakcie realizacji robót budowlanych. Obiekty te muszą być położone na terenie budowy
remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków
docieplenie budynków, których wysokość nie przekracza 12 m
utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych
montowaniu krat na obiektach budowlanych
przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Większość wymienionych robót wymaga zgłoszenia do właściwego urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem prac.