Budowa nie zawsze musi oznaczać powstawanie nowych budynków i obiektów. Codziennie budowane, są również kolejne kilometry infrastruktury drogowej. Do takiej pracy potrzeba wielu pracowników, czyli fachowców z różnych branż. Czuwa nad nimi wiele doświadczonych ludzi. Wśród nich nie może zabraknąć inspektora nadzoru inwestorskiego. Na stronie www.batiplus.pl istnieje wzmianka o tym, że świadczone, jest również wsparcie dla inwestorów dróg. Pomoc ta obejmuje:
kontrolę BHP
ekspertyzy dróg
wykonywanie kosztorysów
kontrola stosowanych materiałów
zgodność z normami i prawem
Ciekawą i ważną ofertą, jest nadzór inwestorski. Polega on na kontroli budowy infrastruktury drogowej pod kątem prawa budowlanego z zachowaniem norm i przepisów. Upoważniona osoba uczestniczy w procesie powstawania dróg, mostów i innych elementów i dba o to, by wszsytko szło zgodnie z założonym planem. Odbiór robót budowlanych, to bardzo ważny moment, w ktorym można zapobiec wielu usterkom lub je naprawić, dlatego warto, gdy przyjrzy się temu doświadczony inspektor nadzoru inwestorskiego.