Czynniki właściwości są bardzo przydatne w procesach chłodniczych oraz w różnych gałęziach przemysłu. Oprócz wskazanych szkodliwych właściwości istnieje ponad 100 rodzajów czynników chłodniczych, które zawierają wodę, które są bardzo przydatne w wielu gałęziach przemysłu. Przy projektowaniu systemu wszelkiej klimatyzacji, chłodzenia lub ogrzewania cztery właściwości chłodnicze uważa się zwykle najważniejsze. Opłacalność i efektywność działania są wysoko na tek liście wraz z niską toksycznością i łatwopalnością. Normy energetyczne i analizy dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności są dostępne do użytku przemysłowego. Trzeba zwrócić uwagę na właściwości czynnika chłodniczego i jego szkodliwe skutki , które powodują problemy dla środowiska ze względu na wysoki wzrost globalnego ocieplenia. Chodzi też o najważniejsze traktaty, które wymagają globalnych emisji z systemów regulacji czynnika. Niektóre właściwości czynnika chłodniczego, które powodują szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego to m.in. freony. Te gazy pozostają w atmosferze przez setki lat, a tym samym przykładają się do niszczenia warstwy ozonowej, która chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Gazy cieplarniane również przyczyniają się do globalnego ocieplenia, co spowoduje negatywne zmiany klimatu, jeśli nie zostaną podjęte działania w ramach budowy jak największej ilości ekologicznych nieruchomości. Śledzenie i raportowanie jest wymagane po to by lepiej poznać właściwości czynnika chłodniczego i lepiej chronić naszą ziemię.