Na Ziemi jest coraz więcej śmieci. Jeszcze trochę i odpady będziemy wysyłać w kosmos albo na inna planetę, o ile już tego nie robimy tylko głośno się o tym nie mówi…Wracając do odpadów. Ważna kwestią w tej sprawie jest gospodarowanie ściekami. Zwał jak zwał ale to tez odpad, coś czego należy się pozbyć, najlepiej bez śladu. Ścieki to to zużyte ciecze, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, różnych, komunalnych, przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się je poddać oczyszczeniu. Biologiczne oczyszczalnie ścieków to drugi stopień oczyszczania pozostałych w ściekach resztek po mechanicznym oczyszczeniu. Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na wykorzystywaniu przez bakterie, związków zarówno organicznych jak i nieorganicznych znajdujących się w ściekach, do zaspokojenia potrzeb życiowych. Produktami biologicznego oczyszczania ścieków jest metan, który jest wykorzystywany energetycznie.