Projektowanie i budownictwo kubaturowe i Architektura budownictwo

Na czym polega budownictwo kubaturowe?

Architektura budownictwo i projektowanie są terminami oczywistymi nawet dla kompletnych laików, którzy nie mają na co dzień do czynienia z branżą budowlaną. Jest to jednak wierzchołek góry lodowej, pod którym kryje się cała reszta zawiłej terminologii środowiska budowniczych. Jednym z nich jest określenie „budownictwo kubaturowe”.

Ze słowem kubatura są powiązane takie terminy jak „bryła” czy „pojemność”. Odnosi się ono zatem do obiektów przestrzennych, a więc praktycznie wszystkich budynków. Innymi słowy, budownictwo kubaturowe nie oznacza nic innego, jak właśnie wznoszenie domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Jest to zatem branża budownictwa kreująca cały miejski krajobraz.

Opisywanego terminu nie można mylić z tzw. budownictwem liniowym, które odnosi się do mostów, dróg, torów kolejowych itd., czyli obiektów, które pomagają w komunikacji. Zresztą, budując drogę czy most, chcemy nadać im odpowiednią długość, nie zaś objętość. Stąd właśnie taka nazwa dla tego typu budownictwa.