Od zarania dziejów ludzie próbowali zrealizować swoje wyobrażenia dotyczące wyglądu obiektów. W starożytności królowały piramidy, po co je stawiano? Naukowcy nie są co do tego zgodni.
Architektura współczesna charakteryzuj się przede wszystkim funkcjonalnością. Jest to właściwie technika budowania wymyślona przez ludzi w celu zrealizowania swoich artystycznych wizji. Wielu uważa, że jest to najważniejsza ze sztuk. Architekci sklasyfikowali ją na miejską i wiejską, oraz sakralną i świecką.
Jej historię możemy również podzielić na kilka okresów:
– prehistorię- budowle mezolityczne i neolityczne
– starożytność wczesną albo wielkich cywilizacji
– starożytność (antyk)
– wczesne średniowiecze- budowle wczesnochrześcijańskie, anglosaskie
– średniowiecze
– nowożytność
– pierwsza połowa dziewiętnastego wieku
– druga połowa dziewiętnastego wieku
W tych okresach budownictwo miało zdecydowany styl, charakterystyczny dla danych epok. Architekci nie odbiegali od wyznaczonych norm, style budownictwa zmieniały się wolno i przebiegało to w łagodny sposób.