Kupno działki to dość kosztowna inwestycja. Dlatego też jej zakup powinien być poprzedzony czynnościami mającymi na celu sprawdzenie jej właściwości i dokumentacji. Dzięki temu unikniemy wielu problemów, jakie mogą pojawić się w późniejszym czasie.

Przed nabyciem działki budowlanej należy zawsze sprawdzić jej dokumenty w Urzędzie Gminy, któremu podlegają tereny z tą działką. Trzeba także zwrócić uwagę czy jej plany są aktualne. Możemy uzyskać plany w każdym wypadku, nawet nie będąc właścicielem terenu, a pomogą nam one dowiedzieć się o przeznaczeniu danej działki. W ten sposób będziemy wiedzieli czy nasze działania na terenie, który chcemy kupić nie będą kolidowały z jego właściwym zastosowaniem. Z planów dowiemy się także czy budynki stawiane na działce nie muszą spełniać odpowiednich norm dotyczących architektury, ale również przepisów związanych z ochroną przyrody.

Jeśli taki plan nie istnieje, musimy złożyć wniosek o otrzymanie wytycznych odnośnie tej działki. Pozytywnej decyzji pomagają warunki sąsiednich zabudowań, tj. do drogi publicznej i mediów. Jeżeli grunt jest sklasyfikowany jako leśny lub rolny, musimy się starać o zmianę jego przeznaczenia. Należy się przygotować na długi okres oczekiwania na przygotowanie planów, czego przyczyn jest wiele. Same koszty przeprowadzenia ekspertyz, obejmujących przyszłe zagospodarowanie terenu są duże ze względu na uwzględnienie także czynników finansowych, czyli np. spadku wartości okolicznych nieruchomości, co wiąże się z wypłatą odszkodowań. To, a także znalezienie środków na wykup gruntów publicznych, powoduje, że gmina musi odpowiednio ustalać budżet, przez co nie zawsze plany będą wprowadzone szybko w życie. Są przypadki, kiedy jest prawnie wymagane sporządzenie planu miejscowego – przy terenach górniczych, obszarach użyteczności publicznej, terenach wielkopowierzchniowych przeznaczonych pod handel.

Aby decyzja dotycząca planu miejscowego była dla nas przychylna, można załatwić z przyszłym sąsiadem sprawę dostępu do drogi i przejazdu przez jego posesję. Trzeba również zawrzeć wstępną umowę z przedsiębiorstwami dysponującymi mediami, tj. energetyką, kanalizacją oraz gazem o uzbrojenie terenu działki. Jeśli byłyby przeszkody do podpisania takiej umowy, należałoby np. wybudować własną oczyszczalnię ścieków czy też studnię głębinową.